รวมภาพถ่าย จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

ลอยกระทงบก (ลอยพระแม่ธรณี)
ปิดทองหลวงพ่อพระใหญ่
ลอยกระทงรอบอุโบสถ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ตั้งแต่เวลา 19.00 น.

ณ วัดโภคาราม ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปิดทองหลวงพ่อพระใหญ่ลอยกระทงรอบอุโบสถ จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ วัดโภคาราม ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการลอยกระทงรอบโบสถ์ทำบุญปิดทองหลวงพ่อพระใหญ่

วัดโภคาราม (วัดดอนคา) ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กราบขอพร ขอพรหลวงพ่อพระใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อปูนปั้นหน้าตักกว้าง 180 เซนติเมตรสูง 270 เซนติเมตร อายุกว่า 600 ปี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนตำบลดอนคา และประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ ลอยกระทงรอบโบสถ์ ที่สูบน้ำใส่เตรียมไว้

การจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่มีบุญคุณต่อมนุษย์ เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป ที่วัดดอนคา มีการจัดลอยกระทงรอบโบสถ์ หลายปีติดต่อกันมาแล้ว

เหตุผลที่จัดให้มีลอยกระทงรอบโบสถ์ ก็เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กและคนชรา ที่มาร่วมลอยกระทง นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ง่ายในการจัดเก็บทำความสะอาด ช่วงกลางคืนมีกิจกรรมการประกวดเทพีนพมาศ โดยให้แต่ละหมู่บ้านส่งเข้าร่วมประกวดการประกวดกระทง สวยงาม สร้างสรรค์ โดยเน้นวัสดุธรรมชาติ ประชาชนที่มาร่วมงานจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดพื้นบ้านลาวเวียง สวยงามน่าชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าอาวาส
โทร.
081-8801246
 


ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดอนคา ประจำปี 2557
12 – 13 พฤษภาคม 2557
ณ วัดโภคาราม ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และวัดโภคาราม กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดอนคา ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมภายในงานวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น. จะมีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การแสดงของชุมชนพื้นบ้านลาวเวียง ณ บริเวณวัดโภคาราม

และวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. จะมีการแข่งขันจุดบั้งไฟ เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ณ บริเวณลานตากข้าวสี่แยกตีนเป็ด ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี การจัดงานดังกล่าวเป็นการบูชาเทวดาให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล มีน้ำไว้ทำการเกษตรตามความเชื่อดั้งเดิม และชาวตำบลดอนคาก็ให้ความสำคัญกับประเพณีบุญบั้งไฟเป็นอย่างมาก เพื่อให้ประเพณีนี้ได้เป็นมรดกตกทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป

ชาวชุมชนตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวลาวเวียง ในอดีตสันนิษฐานกันว่าน่าจะอพยพมาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นภาษา ดนตรี และประเพณีต่างๆ อาทิเช่น บุญเดือน 3 (บุญข้าวจี่) สารทลาว ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ร่วมชมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลดอนคา จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โทร. 0 3542 1444
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี

โทร. 035 – 525867,035-525880
www.tatsuphan.net

 แผนที่การเดินทาง


 

 

 

 

ลาวเวียง บ้านดอนคา

   ลาวเวียง เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนที่มีเชื้อสายลาว อพยพจากเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่บางคนเรียกว่า “ลาวตี้” เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีคำลงท้ายประโยคว่า “ตี้” เสมอ ลาวเวียงเข้ามาตั้งถิ่นฐานปลูกบ้านสร้างเรือนในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

   สมัยเจ้าอนุวงศ์ จากนครเวียงจันทร์ คิดกบฏต่อแผ่นดินตั้งตนเป็นใหญ่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ไปปราบปรามที่ทุ่งสัมฤทธิ์ และได้กวาดต้อนผู้คนชาวลาวมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน แถบจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี ฯลฯ เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา เวลาที่ล่วงเลยมานานทำให้คนไทยเชื้อสายลาวเหล่านี้ ไม่สามารถทราบได้ว่า บรรพบุรุษอพยพมากันตั้งแต่เมื่อใด และเพราะเหตุใด

   การกินการอยู่ ส่วนมากจะชอบทานปลาร้า ปลาส้ม น้ำพริก ต้มผักจิ้ม ผักสวนครัวก็จะปลูกเองเป็ดไก่ ก็จะเลี้ยงไว้ ปูปลาก็หากินง่าย พอได้มาก็ใส่เกลือตากแดดไว้กินตอนหน้าแล้งประชากรมีน้อย

   ประเพณีที่สำคัญของบ้านดอนคา คือประเพณีบุญเดือน ๑๐ ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะกวนขนมกระยาสารท ประกอบไปด้วย น้ำตาล ถั่ว งา ข้าวตอกข้าวพอง นำมากวนผสมให้เข้ากันเพื่อนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ เพราะตั้งแต่สมัยอดีตกาลนั้น ช่วงฤดูเข้าพรรษา เป็นฤดูแห่งการทำนาและเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร จึงได้นำพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้มาทำขนมกระยาสารทเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ซึ่งบ้านดอนคานั้นได้ให้ความสำคัญกับประเพณีบุญเดือน ๑๐ เป็นอย่างมากทุกชุมชนหมู่บ้านจะต้องนำสิ่งของมาทำบุญที่วัดโภคาราม บ้านดอนคาเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ กลางเดือน ๑๐ ประเพณีสาทลาว จะมีเรือมาส กว้าง ๕ ศอก ยาว ๑๒ ศอก บรรทุกกล้วยอ้อยมาจากคลองสะพานดำ คณฑี วังระดม สามง่าม หนองบ้านตาแหลว หนองบอน สามแยกหนองโอ่ง หนองจอกเกี้ย หนองป่าทมหนา สามแยกทางหลวง หนองกระเบียน ห้วยหนองไฮ ห้วยใหญ่ ตระกล้า ฮ่อมถันเอก วัดเก่า ตอนกลางคืนจะมีชาวบ้านมาเล่นฟันอ้อย พวกเด็ก ๆ ที่อดยาก จะมาคอยดูเวลาเขาฟันอ้อยขาด ก็พากันแย่งปลายอ้อยเอาไปกัดกินกันด้วยความอร่อย


   ตำนานเล่าขานกันมาถึงบรรพบุรุษของบ้านดอนคดูข้อมูลเพิ่มเติม
                                                                                 


Last modified: 06/11/14
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร | แผนที่  | การเดินทาง Other | Suphan Gallery